Vụ cô giáo coi thi bị tố chép bài: Lời kể của nhóm thí sinh trong phòng thi số 26