Vụ chửi học viên "óc lợn": Trung tâm tiếng Anh sẽ trả lại tiền cho học viên như thế nào?

Giáo viên trung tâm tiếng Anh đưa ra quy định không làm bài tập phải đóng 100.000 đồng là trái quy định của pháp luật.
Giáo viên trung tâm tiếng Anh đưa ra quy định không làm bài tập phải đóng 100.000 đồng là trái quy định của pháp luật.
Giáo viên trung tâm tiếng Anh đưa ra quy định không làm bài tập phải đóng 100.000 đồng là trái quy định của pháp luật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top