Vụ các nữ sinh đánh nhau, nhiều em hùa theo: Kỷ luật 15 học sinh liên quan

Hai học sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip
Hai học sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip
Hai học sinh lớp 10 đánh nhau trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top