"Vớt" thí sinh điểm cao trượt đại học liệu có công bằng?

Hiện nay, nhiều trường đại học cân nhắc phương án xét tuyển những thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện nay, nhiều trường đại học cân nhắc phương án xét tuyển những thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hiện nay, nhiều trường đại học cân nhắc phương án xét tuyển những thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top