“Vỡ trận” tuyển sinh tại Trường ĐH Thăng Long, Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Phụ huynh vạ vật, xếp hàng từ mờ sáng để nộp hồ sơ cho con tại Trường ĐH Thăng Long vào 6.10. Ảnh: PH
Phụ huynh vạ vật, xếp hàng từ mờ sáng để nộp hồ sơ cho con tại Trường ĐH Thăng Long vào 6.10. Ảnh: PH
Phụ huynh vạ vật, xếp hàng từ mờ sáng để nộp hồ sơ cho con tại Trường ĐH Thăng Long vào 6.10. Ảnh: PH
Lên top