Vở “luyện viết chỉ dành cho học sinh Quảng Nam” khiến phụ huynh băn khoăn

Loại vở viết này được in cụ thể dòng chữ "Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam".
Loại vở viết này được in cụ thể dòng chữ "Dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam".