Vĩnh Phúc quyết định tổ chức thi vào lớp 10 thành 2 đợt

Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc ôn thi cuối cấp. Ảnh: VPEDU
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc ôn thi cuối cấp. Ảnh: VPEDU
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc ôn thi cuối cấp. Ảnh: VPEDU
Lên top