Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

Hình ảnh tại lớp 1A3 Trường Tiểu học Liên Minh (Vĩnh Yên) sáng 31.1 - Ảnh PHHS cung cấp
Hình ảnh tại lớp 1A3 Trường Tiểu học Liên Minh (Vĩnh Yên) sáng 31.1 - Ảnh PHHS cung cấp
Hình ảnh tại lớp 1A3 Trường Tiểu học Liên Minh (Vĩnh Yên) sáng 31.1 - Ảnh PHHS cung cấp
Lên top