Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm 37/46 công chức làm lãnh đạo của Sở GDĐT "để dễ làm việc”

Ông Hoàng Minh Quân – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HN
Ông Hoàng Minh Quân – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HN
Ông Hoàng Minh Quân – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HN
Lên top