Vietnam UADC 2019: Thúc đẩy kỹ năng tranh biện cho sinh viên

Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Giải tranh biện vô địch Châu Á 2019. Ảnh: K.H
Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Giải tranh biện vô địch Châu Á 2019. Ảnh: K.H
Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức Giải tranh biện vô địch Châu Á 2019. Ảnh: K.H
Lên top