Việt Nam “vắng bóng” trong các bảng xếp hạng uy tín về giáo dục đại học

Việt Nam vắng bóng trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới, uy tín học thuật, chất lượng công trình nghiên cứu cũng thấp hơn các nước.
Việt Nam vắng bóng trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới, uy tín học thuật, chất lượng công trình nghiên cứu cũng thấp hơn các nước.
Việt Nam vắng bóng trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới, uy tín học thuật, chất lượng công trình nghiên cứu cũng thấp hơn các nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top