Việt Nam và Úc hợp tác để đào tạo trực tuyến chuẩn quốc tế

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thời gian tới sẽ đẩy mạnh dạy học trực tuyến trong nhà trường.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thời gian tới sẽ đẩy mạnh dạy học trực tuyến trong nhà trường.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thời gian tới sẽ đẩy mạnh dạy học trực tuyến trong nhà trường.
Lên top