Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam giành được 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á