Việt Nam giành được 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á