Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021

4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế 2021. Ảnh: moet.gov.vn
4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế 2021. Ảnh: moet.gov.vn
4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế 2021. Ảnh: moet.gov.vn
Lên top