Việt Nam đăng cai tổ chức kì thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2016, tổ chức tại Indonesia. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2016, tổ chức tại Indonesia. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2016, tổ chức tại Indonesia. Ảnh: BTC
Lên top