Việc đưa đón học sinh bằng xe riêng phải có quy định rõ ràng

Mặc dù xe đưa đón học sinh đã có quy định rõ ràng trong luật nhưng việc thực hiện còn lỏng lẻo. Ảnh: C.N
Mặc dù xe đưa đón học sinh đã có quy định rõ ràng trong luật nhưng việc thực hiện còn lỏng lẻo. Ảnh: C.N
Mặc dù xe đưa đón học sinh đã có quy định rõ ràng trong luật nhưng việc thực hiện còn lỏng lẻo. Ảnh: C.N
Lên top