Việc dạy và học cần thay đổi ra sao trước 3 phương án thi vào lớp 10 tại Hà Nội?

Theo TS Phạm Ngọc Hưng, học sinh lớp 9 cần học đều các môn để có thể đáp ứng được những thay đổi về phương án thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC
Theo TS Phạm Ngọc Hưng, học sinh lớp 9 cần học đều các môn để có thể đáp ứng được những thay đổi về phương án thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC
Theo TS Phạm Ngọc Hưng, học sinh lớp 9 cần học đều các môn để có thể đáp ứng được những thay đổi về phương án thi vào lớp 10. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top