Việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng là đúng quy định, thẩm quyền

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội
Lên top