Vì sao phải chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm tiến sĩ?

Sẽ chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ.
Sẽ chi 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ.