Vì sao ông Trần Xuân Yến ra nghĩa trang hủy chứng cứ gian lận thi cử?

Sau khi làm việc với tổ công tác của Bộ GDĐT, sợ bị phát hiện việc sửa bài thi, ông Trần Xuân Yến đã mang các đĩa CD lưu dữ liệu bài thi gốc đi đốt để phi tang.
Sau khi làm việc với tổ công tác của Bộ GDĐT, sợ bị phát hiện việc sửa bài thi, ông Trần Xuân Yến đã mang các đĩa CD lưu dữ liệu bài thi gốc đi đốt để phi tang.
Sau khi làm việc với tổ công tác của Bộ GDĐT, sợ bị phát hiện việc sửa bài thi, ông Trần Xuân Yến đã mang các đĩa CD lưu dữ liệu bài thi gốc đi đốt để phi tang.
Lên top