Vì sao GS "quần đùi" Trương Nguyện Thành lại trượt chức hiệu trưởng?

GS Trương Nguyện Thành đã viết thư chia tay Trường Đại học Hoa Sen và trở về Mỹ.
GS Trương Nguyện Thành đã viết thư chia tay Trường Đại học Hoa Sen và trở về Mỹ.
GS Trương Nguyện Thành đã viết thư chia tay Trường Đại học Hoa Sen và trở về Mỹ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM