Vì sao đang thiếu hơn 75.000 chỉ tiêu mà hàng nghìn giáo viên vẫn bị “đẩy ra đường”?

Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk được ký hợp đồng sai quy định nhưng trách nhiệm của người đứng đầu chưa được làm rõ. Ảnh: Hữu Long.
Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk được ký hợp đồng sai quy định nhưng trách nhiệm của người đứng đầu chưa được làm rõ. Ảnh: Hữu Long.
Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk được ký hợp đồng sai quy định nhưng trách nhiệm của người đứng đầu chưa được làm rõ. Ảnh: Hữu Long.
Lên top