Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao có sự tăng đột biến giáo sư, phó giáo sư?

GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Ảnh: NV
GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Ảnh: NV