Vì sao các trường huỷ kỳ thi tuyển sinh riêng?

Học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường đại học Công nghệ TPHCM (Hutech). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường đại học Công nghệ TPHCM (Hutech). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Học sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường đại học Công nghệ TPHCM (Hutech). Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top