Vì sao bộ sách "Chân trời sáng tạo" được 80% các trường tại TPHCM lựa chọn?

Bộ sách "Chân trời sáng tạo". Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Bộ sách "Chân trời sáng tạo". Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Bộ sách "Chân trời sáng tạo". Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Lên top