Vì sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân loại khá-giỏi, chính quy?

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn xếp loại tốt nghiệp. Ảnh: HN
Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn xếp loại tốt nghiệp. Ảnh: HN
Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học sẽ không còn xếp loại tốt nghiệp. Ảnh: HN
Lên top