VAS mở trại hè Sáng tạo 2017 cho học sinh tại TP.HCM