VẤN ĐỀ TRƯỚC NĂM HỌC MỚI:

Vẫn thi giáo viên dạy giỏi - có tạo sự đồng thuận?

Trong một tiết học của giáo viên tham gia thi dạy giỏi của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Trong một tiết học của giáo viên tham gia thi dạy giỏi của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Trong một tiết học của giáo viên tham gia thi dạy giỏi của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Lên top