Văn hóa học đường - nhìn lại vấn đề "học thật, thi thật, nhân tài thật"

Gặp mặt báo chí Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021. Ảnh: Nghĩa Đức
Gặp mặt báo chí Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021. Ảnh: Nghĩa Đức
Gặp mặt báo chí Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021. Ảnh: Nghĩa Đức
Lên top