Vẫn còn thí sinh tô sai, nhầm mã đề thi

Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra tại một số điểm chấm thi của Sở GDĐT Hà Nội (Ảnh: PV)
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra tại một số điểm chấm thi của Sở GDĐT Hà Nội (Ảnh: PV)
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra tại một số điểm chấm thi của Sở GDĐT Hà Nội (Ảnh: PV)
Lên top