Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lý giải việc duy trì kinh phí đào tạo tiến sĩ