Ưu tiên dạy học qua truyền hình cho học sinh lớp 1, lớp 2

Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua truyền hình. Ảnh: Phan Anh
Lên top