Ước mơ tạo năng lượng sạch của chàng trai giành HCB Olympic Vật lý quốc tế

Học sinh Nguyễn Khắc Hải Long giành HCB kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: NVCC
Học sinh Nguyễn Khắc Hải Long giành HCB kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: NVCC
Học sinh Nguyễn Khắc Hải Long giành HCB kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: NVCC
Lên top