Ứng phó dịch bệnh do virus Corona, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Lên top