Ứng dụng CNTT trong trường học: “Thực” chưa đi đôi với “cầu”

Ứng dụng CNTT trong dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Bình Minh.	 Ảnh: Hải Nguyễn
Ứng dụng CNTT trong dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Bình Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Ứng dụng CNTT trong dạy tiếng Anh tại trường tiểu học Bình Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top