UBND phường không cấp phép hoạt động cho nhóm IELTS Tuấn Quỳnh

Bảng điểm thi chứng chỉ IELTS được giáo viên P.N.Q đưa lên facebook. Ảnh: Chụp màn hình
Bảng điểm thi chứng chỉ IELTS được giáo viên P.N.Q đưa lên facebook. Ảnh: Chụp màn hình
Bảng điểm thi chứng chỉ IELTS được giáo viên P.N.Q đưa lên facebook. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top