UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa

Khách hàng chọn mua SGK tại một nhà sách ở Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách hàng chọn mua SGK tại một nhà sách ở Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách hàng chọn mua SGK tại một nhà sách ở Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top