Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM