Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tuyệt đối không thể loại bỏ tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa

Tranh cãi Chí Phèo là nhân vật lương thiện hay không lương thiện?
Tranh cãi Chí Phèo là nhân vật lương thiện hay không lương thiện?