Tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng: 6 đối tượng được ưu tiên riêng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021. Ảnh: TDTU
Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021. Ảnh: TDTU
Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021. Ảnh: TDTU
Lên top