Tuyển sinh tới tháng 2.2021, thí sinh đăng ký thoải mái nguyện vọng

Bà Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thế Đại
Bà Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thế Đại
Bà Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thế Đại
Lên top