Tuyển sinh lớp 10 TPHCM: 4 hình thức xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Các thí sinh cả nước sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: LĐO
Các thí sinh cả nước sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: LĐO
Các thí sinh cả nước sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: LĐO
Lên top