Tuyển sinh lớp 10: Khi học sinh khá, giỏi THCS sẽ không còn được cộng điểm

Thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lê Quý Đôn có quan điểm về vấn đề này.
Thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lê Quý Đôn có quan điểm về vấn đề này.
Thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lê Quý Đôn có quan điểm về vấn đề này.
Lên top