Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: 240.000 hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công

Nhiều phụ huynh sau khi đăng ký thử nghiệm theo hình thức trực tuyến vẫn đến trường để kiểm tra lại các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.
Nhiều phụ huynh sau khi đăng ký thử nghiệm theo hình thức trực tuyến vẫn đến trường để kiểm tra lại các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.
Nhiều phụ huynh sau khi đăng ký thử nghiệm theo hình thức trực tuyến vẫn đến trường để kiểm tra lại các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh.
Lên top