Tuyển sinh 2021: Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội không tuyển nữ dưới 1,55m

Điểm chuẩn trường ĐH Kiểm sát Hà Nội 2020 cao nhất là 29,67 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm chuẩn trường ĐH Kiểm sát Hà Nội 2020 cao nhất là 29,67 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm chuẩn trường ĐH Kiểm sát Hà Nội 2020 cao nhất là 29,67 điểm. Ảnh: NTCC
Lên top