Tuyển sinh 2021: Danh sách các trường xét tuyển bằng điểm học bạ THPT

Thêm nhiều trường công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ. Ảnh: LĐO
Thêm nhiều trường công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ. Ảnh: LĐO
Thêm nhiều trường công bố tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ. Ảnh: LĐO
Lên top