Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân

Học sinh các trường THPT của Hà Nội đến Trường ĐH Kinh tế quốc dân nghe tư vấn tuyển sinh.
Học sinh các trường THPT của Hà Nội đến Trường ĐH Kinh tế quốc dân nghe tư vấn tuyển sinh.
Học sinh các trường THPT của Hà Nội đến Trường ĐH Kinh tế quốc dân nghe tư vấn tuyển sinh.
Lên top