Tuyển sinh 2019: Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.
Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.
Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.
Lên top