Tuyển sinh 2018: Học ngành nào để giải quyết được vấn đề “nóng” BOT?

PGS-TS Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải -  và các chuyên gia giải đáp các thắc mắc của học sinh tại sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018.
PGS-TS Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải - và các chuyên gia giải đáp các thắc mắc của học sinh tại sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018.
PGS-TS Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải - và các chuyên gia giải đáp các thắc mắc của học sinh tại sự kiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM