Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Sẽ bỏ điểm sàn đại học-cao đẳng từ năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ bỏ điểm sàn đại học-cao đẳng từ năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ bỏ điểm sàn đại học-cao đẳng từ năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top